wiarygodny kontrahent

Na rynku biznesowym nie brakuje nieuczciwych firm, które wyłudzają środki finansowe od dobrze prosperujących przedsiębiorców. Decydując się na współpracę z dotąd nie znanym kontrahentem warto sprawdzić czy jest on w pełni wiarygodny oraz wypłacalny.

Rozpoczęcie współpracy z nieznaną nam do tej pory firmą to spore wyzwanie. Na początku każdej współpracy z nowym klientem należy z pewną dozą ostrożności podejść do zapewnień o jego wypłacalności. Aby czuć się w pełni bezpiecznie i uniknąć w przyszłości zbędnych kłopotów, warto upewnić się, czy nasz nowy kontrahent jest rzetelny i wiarygodny w kwestii płatności rachunków. Zatem jak sprawdzić czy wybrany partner biznesowy jest wypłacalny? W tym celu należy rzetelnie przeprowadzić procedurę weryfikacyjną wiarygodności firmy.

Na początku należy sprawdzić czy nowy kontrahent ma komplet dokumentów rejestrowych wśród których należy wymienić: NIP, VAT, REGON, KRS lub Wpis do Ewidencji ewentualnie wyciąg z CEIDG. Następnie warto sprawdzić czy nasz nowy partner biznesowy nie jest wpisany do rejestru dłużników lub nie pojawia się na giełdach wierzytelności, zwanych giełdami długów. Otóż najprostszym sposobem umożliwiającym wykluczenie nowego kontrahenta z listy dłużników jest sprawdzenie jego numeru NIP. W tym celu warto pobrać za niewielką opłatą ze strony internetowej stosowny raport o wybranym podmiocie gospodarczym. Dzięki temu otrzymamy wiarygodne informacje o danym podmiocie gospodarczym, przechowywane przez Krajowy Rejestr Sądowy jak również Krajowy Rejestr Dłużników.

Ponadto z nowym partnerem biznesowym należy spisać umowę lub przekazać mu w formie pisemnej do akceptacji ogólne warunki dostaw towaru oraz sprzedaży. Spisane zasady współpracy powinny dokładnie określać zasady dostaw oraz sprzedaży. Nie powinno tu zabraknąć konkretnych ustaleń w istotnych zagadnieniach takich jak: warunki i termin dostawy, moment przejścia ryzyka na kupującego, odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru, zasady zwrotu towarów, warunki płatności, ustalenie właściwości sądu właściwego dla sporu z kontrahentem.

Rzetelne sprawdzenie firmy oraz podpisanie stosownych dokumentów może uchronić każdego przedsiębiorcę przed zbędnymi stratami finansowymi. Zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań leży u podstaw sprawnego funkcjonowania każdej dobrze prosperującej działalności, dlatego nie należy podejmować współpracy z firmą, która jest niewypłacalna i chyli się ku upadkowi. Przed podjęciem jakiekolwiek decyzji o współpracy warto zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Należy zawsze wybierać do współpracy partnerów o nieposzlakowanej opinii, gdyż dzięki temu minimalizujemy ryzyko poniesienia strat związanych z niewypłacalnością nieuczciwych kontrahentów.

 

wiarygodny kontrahent

Share: