zajęcie firmy za niespłacone długi

Czy można zająć firmę za niespłacone długi – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Wielu przedsiębiorców, którzy popadli w długi próbują uciekać od windykacji, pozostawiając z niczym swoich kontrahentów. Wyszukują w internecie metody ucieczki przed windykacją, lecz muszą wiedzieć, że nic nie powstaję z przypadku, a windykacja jest wynikiem błędnego zarządzania ich przedsiębiorstwem.

Pierwszym krokiem wierzycieli w sytuacji, niespłaconych długów jest dochodzenie roszczeń i naleganie na rozliczenie z przedsiębiorcą. W przypadku, kiedy według prawa oraz umowy wszystko, jest w najlepszym porządku to wierzyciele muszą wymagać spłaty należności. Niestety, gdy nie możemy spłacić naszego długu i próbujemy uciekać od rozliczenia, kontrahent ma święte prawo do jej wyegzekwowania.

Na samym początku zazwyczaj zostają wysyłane ponaglenia do zapłaty lub przedsiębiorca jest wielokrotnie upominany o zaleganiu z rozliczeniem. Kiedy nie przyniesie to żadnego skutku kolejnym krokiem jest wezwanie do zapłaty i poinformowanie, że sprawa może trafić do sądu.

W przypadku kiedy dłużnik nie reaguję na żadną metodę uzyskania spłaty długu, wówczas sprawa powinna być skierowana do sądu, w którym zapadnie decyzja na temat kwoty długu, kolejnych kroków w postępowaniu oraz jego faktycznego występowania. Czasami występuję sytuacja, w której dług jest w całości do zwrotu, wtedy występuje klauzula wykonalności. Według tego dokumentu wierzyciel ma prawo udać się do komornika, który rozpocznie procedurę egzekucji długu.

Co, jeśli komornik zajmie naszą firmę ?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca jest dłużnikiem to komornik ma prawo wejść do jego domu oraz siedziby działalności i podejmować odpowiednie działania w celu wyegzekwowania należności.

W pierwszej kolejności egzekucji podlega konto, nawet gdy jest jedynym źródłem utrzymania przedsiębiorcy, pomimo tego komornik ma prawo zająć wszystkie środki na tym koncie. Kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników to komornik ma obowiązek zostawić mu pieniądze, które musi przeznaczyć na pensję dla tych pracowników oraz opłacenie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Komornik musi też zostawić pieniądze na opłacenie własnych ubezpieczeń obowiązkowych oraz musi pozostawić kwotę, która pozwoli wyłącznie na przeżycie dwóch tygodni.

Kiedy przedsiębiorca prowadzi konto oszczędnościowe to pieniądze są pod ochroną i nie mogą być w całości zabrane. Zwolniona jest też kwota, która stanowi równowartość trzymiesięcznej średniej pensji.

Zajęcie firmowych sprzętów przed windykatora

Komornik może zajmować wszelakie wartościowe przedmioty, które spowodują spłatę zadłużenia i zaspokojenie roszczeń wierzycieli, lecz wszystkie wartościowe przedmioty muszą odpowiadać szczegółowym regulacjom ze strony prawa.

Przedmioty osobiste takie jak ubrania, bielizna, pościel nie mogą zostać wyegzekwowane. Podobnie wygląda sprawa z zapasami żywności oraz sprzętami, które służą przedsiębiorcy do wykonywania pracy i zarabiania pieniędzy, jeśli dłużnik potrafi sporządzić dokumentację o zasadności użytkowania jakiegoś sprzętu, urządzenia czy przedmiotu w celach zarobkowych.

Share: